MIB 15

Đồng hồ đa tia, vỏ đồng, cấp B theo ISO 4064. DN 15 mm. Truyền động từ, mặt số khô, có gối đỡ ruby để tăng độ nhạy và độ bền của đồng hồ. Hộp số bọc đồng để loại trừ hơi nước làm mờ mặt số.

Tải vể catalog đồng hồ nước loại MAM-P vỏ nhựa

Tải vể catalog đồng hồ nước loại MAM vỏ đồng

Tải vể catalog đồng hồ nước loại MIB

Description

Đồng hồ đa tia, vỏ đồng, cấp B theo ISO 4064. DN 15 mm. Truyền động từ, mặt số khô, có gối đỡ ruby để tăng độ nhạy và độ bền của đồng hồ. Hộp số bọc đồng để loại trừ hơi nước làm mờ mặt số.

Tải vể catalog đồng hồ nước MIB 15