MAM-P15

Đồng hồ đa tia, vỏ nhựa ABS, cấp B theo ISO 4064. DN 15 mm. Truyền động từ, mặt số khô, có gối đỡ ruby để tăng độ nhạy và độ bền của đồng hồ.

Tải vể catalog đồng hồ nước loại MAM-P vỏ nhựa

Tải vể catalog đồng hồ nước loại MAM vỏ đồng

Tải vể catalog đồng hồ nước loại MIB

Description

Đồng hồ đa tia, vỏ nhựa ABS, cấp B theo ISO 4064. DN 15 mm. Truyền động từ, mặt số khô, có gối đỡ ruby để tăng độ nhạy và độ bền của đồng hồ.

Tải vể catalog đồng hồ nước MAM-P 15