MDA 40

Description

Đồng hồ đa tia, vỏ đồng, cấp B. DN 40 mm

Tải vể catalog đồng hồ nước MDA